09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,542,000
 • Bán 5,639,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23140.00
 • AUD18194.87
 • CAD19413.49
 • CHF25909.01
 • CNY3652.92
 • DKK3837.32
 • EUR28577.62
 • GBP33107.33
 • HKD3013.19
 • INR325.73
 • JPY215.39
 • KRW21.34
 • KWD79461.11
 • MYR5644.32
 • NOK2849.92
 • RUB347.31
 • SAR6369.26
 • SEK2825.27
 • SGD17536.73
 • THB745.87
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền