09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,600,000
 • Bán 5,772,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23050.00
 • AUD17170.68
 • CAD18662.65
 • CHF25747.98
 • CNY3625.59
 • DKK3731.74
 • EUR27937.21
 • GBP32379.13
 • HKD2998.22
 • INR320.07
 • JPY215.43
 • KRW21.00
 • KWD79309.15
 • MYR5494.41
 • NOK2656.03
 • RUB349.85
 • SAR6343.04
 • SEK2727.20
 • SGD17235.76
 • THB709.59
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền